TOP > Cam kết bảo mật thông tin cá nhân (Chính sách quyền riêng tư)

プライバシーポリシー

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KINH DOANH HYAKUJUSHI VIỆT NAM (sau đây gọi là "công ty chúng tôi"), để đáp lại sự tin tưởng của khách hàng và xã hội, Công ty chúng tôi nhận thông tin cá nhân và các thông tin bao gồm số cá nhân (My Number) (sau đây gọi là “thông tin cá nhân cụ thể”, thông tin cá nhân và thông tin cá nhân cụ thể được gọi chung là “thông tin cá nhân”) chỉ sử dụng đúng mục đích và hợp pháp trong các nghiệp vụ của Công ty chúng tôi và để quản lý chặt chẽ cho việc bảo mật thông tin cá nhân Công ty chúng tôi đã thiết lập chính sách bảo mật cơ bản sau (sau đây gọi là “chính sách này”).

Tuân thủ pháp luật

Công ty chúng tôi sẽ tuân thủ các luật và quy định có liên quan về bảo mật thông tin cá nhân, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, hướng dẫn của các tổ chức bảo mật thông tin cá nhân được ủy quyền và các quy định của công ty chúng tôi, bao gồm cả chính sách này.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ nêu cụ thể mục đích sử dụng và chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu có sự đồng ý trước của cá nhân hoặc nếu được pháp luật cho phép. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích sử dụng thông tin cá nhân cụ thể trong phạm vi được pháp luật và quy định cụ thể và chỉ xử lý thông tin đó trong phạm vi mục đích sử dụng.

Thu thập thông tin cá nhân.

Công ty chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân, etc. bằng các phương tiện phù hợp và hợp pháp trong phạm vi cần thiết cho hoạt động kinh doanh.

Công bố, thông báo, làm rõ mục đích sử dụng

Khi chúng tôi có được thông tin cá nhân, etc. chúng tôi sẽ thông báo ngay hoặc thông báo mục đích sử dụng cho chính chủ, trừ khi mục đích sử dụng đó đã được thông báo trước. Ngoài ra, khi trực tiếp lấy thông tin cá nhân, etc. từ chính chủ bằng văn bản, chúng tôi sẽ nêu rõ mục đích sử dụng trước.

Các biện pháp kiểm soát an ninh

Công ty chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý chính xác và cập nhật trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân và quản lý an toàn thông tin cá nhân khác.

Ngoài ra, thông tin cá nhân cụ thể sẽ chỉ được lưu trữ khi cần thiết để chuẩn bị các văn bản hành chính liên quan đến an sinh xã hội và thuế, đồng thời sẽ được xử lý hoặc xóa trong thời gian sớm nhất có thể theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm cung cấp cho bên thứ 3

Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của chính chủ, trừ những trường hợp được pháp luật thừa nhận là ngoại lệ.

Ngoài ra, khi chúng tôi thuê bên ngoài xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp sự giám sát cần thiết và phù hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng.

Công khai

Theo yêu cầu của cá nhân có liên quan, Công ty chúng tôi sẽ phản hồi việc công khai, chỉnh sửa, ngưng sử dụng, etc. thông tin cá nhân do Công ty nắm giữ liên quan đến cá nhân theo quy định pháp luật. Nếu Công ty chúng tôi nhận được yêu cầu công khai thông tin cá nhân thì chúng tôi sẽ xem xét có lưu trữ thông tin cá nhân cụ thể hay không và công ty chúng tôi sẽ trả lời về việc Công ty chúng tôi có lưu trữ thông tin cá nhân cụ thể hay không.

Trả lời các khiếu nại

Công ty chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi nhanh chóng và chi tiết các yêu cầu và khiếu nại từ người có liên quan về thông tin cá nhân mà Công ty chúng tôi sử dụng.

Liên tục cải thiện

Công ty chúng tôi sẽ cố gắng liên tục cải thiện chính sách này dựa trên sự phát triển của công nghệ thông tin và những thay đổi của điều kiện xã hội.

Ngày ban hành 1/09/2023

Hãy bấm vào đây để được giải đáp các thắc mắc về dịch vụ của chúng tôi